Main menu:

Examen B

Examen aanvragen kan pas als u de nodige leerstof beheerst, en de vaardigheid heeft om een motorvoertuig goed onder controle te houden. Tijdens het examen wordt van u verlangt dat u onder alle omstandigheden het voertuig goed beheerst, en de opdrachten die u van de examinator krijgt naar behoren kan uitvoeren.

Tijdens het examen wordt van u een stukje zelfstandig rijden verwacht, om dit te bereiken zijn er 3 mogelijkheden, een clusteropdracht ( meerdere straten tegelijk onthouden, naar een voor u bekend punt rijden, of een stukje navigeren )

Daarnaast moet u twee bijzondere manoevres uitvoeren, b.v. keren, parkeren of een stopopdracht, deze moet u naar eigen inzicht uitvoeren in de straat waar u de opdracht krijgt.

Belangrijk bij het examen is zelfbeheersing en proberen uzelf te blijven, vergeet niet dat elke seconde in het verkeer telt, dus Kijken, Denken en dan Doen

Voor het aanvragen van een praktisch examen is het nodig om de autorijschool te machtigen via www.cbr.nl. Voor het machtigen van de rijschool via de website van de CBR is een DigiD code nodig. Op de website van het CBR staat meer uitleg hierover. Op de dag van examen is het volgende benodigd:

  1. Theoriecertificaat
  2. Geldig identiteitsbewijs
  3. Oproepkaart + Zelfreflectieformulier (deze worden door ons geleverd)
  4. 1 Geneeskundige verklaring (deze verklaring wordt door ons geleverd)
    De geneeskundige verklaring ook wel een eigenverklaring genoemd moet door u worden ingevuld en ondertekend

Als u de 10 vragen alle met nee kunt beantwoorden dan verloopt de aanvraag volgens de normale procedure, als u echter één van de vragen met ja moet beantwoorden dan volgt er een keuring bij een huisarts (niet uw eigen huisarts).