Main menu:

Subpages for Over ons:

Reglement

  • Besproken rijlessen moeten bij verhindering tenminste 2 maal 24 uur van te voren worden afgezegd.
  • Alleen in geval van ziek zijn kunnen wij een een termijn van 24 uur accepteren. Voor afgesproken rijlessen welke later dan genoemde tijdstippen worden afgezegd, zullen wij de normale lesprijs in rekening brengen.
  • Berichten van verhindering, welke eventueel per automatische telefoonbeantwoorder (Voicemail of E-Mail) worden afgegeven, gelden alleen als zij door ons worden bevestigd.
  • Verzoeken tot het verzetten van gemaakte afspraken dienen minstens 2 maal 24 uur van tevoren worden gedaan, daar het anders onmogelijk is aan deze verzoeken te voldoen.
  • Het laten meerijden van kinderen, passagiers, huisdieren etc. etc. tijden de rijles kan mede in verband met de verkeersveiligheid beslist niet worden getolereerd.
  • Wanneer men het rijexamen gaat afleggen, is het gebruikelijk dat men op eigen gelegenheid naar het examenbureau komt en daar tijdig aanwezig is, tenzij anders is afgesproken.